Column


Van in zak en as naar de piepzak

Marije Breuker Creative Experience Organiser - Motivation Travel

Een ding was begin maart al snel duidelijk. In de strijd om het coronavirus te overwinnen moesten er in de mice sector drastische maatregelen worden genomen. Van de ene op de andere dag leek 2020 voor deze branche verloren, ondanks dat in de zomer op zeer kleine schaal evenementen konden plaatsvinden, maar ook dat is weer in de ban. En geheel recent kwam daar nog bij dat de evenementenbranche nog niet mag beginnen met de zogenaamde testevenementen. De branche is in zak en as gedompeld. Afgelopen oud en nieuw is veel te onrustig verlopen, daarom is eind januari van dit jaar al besloten om per 1 december 2020 het knalvuurwerk en vuurpijlen en het zogenaamde zware F3 vuurwerk te verbieden. De instantie die het onderzoek hiervoor uitvoert is het OVV (Onderzoekraad voor Veiligheid) en sprak deze aanbevelingen al uit in 2017. Wat overbleef was nog het lichte vuurwerk, de fonteinen en de rollen. En nu in aanloop naar oud en nieuw krijgt de vuurwerkbranche dus ook te maken een keihard verbod. Wat dan nog wel? Een paar sterretjes en knalerwten. Dus de vuurwerkbranche wist al jaren dat er hervormingen op komst waren. Concreet weet deze branche als sinds januari van dit jaar dat ze haar businessmodel door overheidsbesluiten drastisch moesten wijzigen en uiteindelijk kwam er recentelijk voor deze branche ook een corona-veto. En wat doet dit kabinet? Bam, zij maakt acuut 40 miljoen vrij voor compensatie voor de “reguliere kosten voor omzet en personeel, maar ook voor extra kosten voor opslag en transport”. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelde in augustus 482 miljoen euro extra beschikbaar voor de noodlijdende cultuursector. Dat steunpakket volgde op de eerdere 300 miljoen euro die in maart voor de theaters, bioscopen en musea was uitgetrokken om de klappen van de coronacrisis op te vangen. De horeca krijgt een eenmalige subsidie op aangelegde en onbruikbare voorraad. Wellicht een druppel op een gloeiende plaat, maar het is wel een branchespecifieke steunmaatregel. Het zijn branchespecieke compensaties om bijna jaloers op te worden. Het is uiteraard zeer gegund maar waar blijft de concrete branchecompensatie voor de evenementensector die onverwacht de ene op de andere dag haar gehele businessmodel moest aanpassen met alle desastreuse gevolgen van dien? Een branche die goed is voor 7,35 miljard omzet en een banenmotor is met 100.000 banen. Sterk gebundelde evenementenbrancheverenigingen maken zich vanaf dag 1 al hard voor extra steun van de regering. Talloze gesprekken zijn gevoerd op vele ministeries. Er zijn algemene steunpakketten van kracht, maar de vele, vele zzp-ers die in deze branche vertegenwoordigd zijn vissen helaas achter het net. Het water staat menigeen tot aan de lippen. De overheid heeft voor 800 evenementenondernemers € 11 miljoen gereserveerd. Op een paar mensen in Den Haag na, weet niemand wie die 800 ondernemers zijn. Natuurlijk mag ik die 11 miljoen niet bekritiseren, maar gelet op de andere branche steunen begrijp ik de verhoudingen niet. Het dekt verre van de ontelbare verliezen die aan de orde van iedere dag zijn. Ik weet dat Rutte geen Sinterklaas is, maar voorlopig blijft de mooie evenementenbranche helaas in de piepzak zitten.

Een ding was begin maart al snel duidelijk. In de strijd om het coronavirus te overwinnen moesten er in de mice sector drastische maatregelen worden genomen. Van de een op andere dag leek 2020 voor deze branche verloren, ondanks dat in de zomer op zeer kleine schaal evenementen konden plaatsvinden, maar ook dat is weer in de ban. En geheel recent kwam daar nog bij dat de evenementenbranche nog niet mag beginnen met de zogenaamde testevenementen. De branche is in zak en as gedompeld. Afgelopen oud en nieuw is veel te onrustig verlopen, daarom is eind januari van dit jaar als besloten om per 1 december 2020 het knalvuurwerk en vuurpijlen en het zogenaamde zware F3 vuurwerk te verbieden. De instantie die het onderzoek hiervoor uitvoert is het OVV (Onderzoekraad voor Veiligheid) sprak deze aanbevelingen al uit in 2017. Wat overbleef was nog een het lichte vuurwerk, de fonteinen en de rollen. En nu in aanloop naar oud en nieuw krijgt de vuurwerkbranche dus ook te maken een keihard verbod. Wat dan nog wel zijn een paar sterretjes en knalerwten. Dus de vuurwerkbranche wist al jaren dat er hervormingen op komst waren. Concreet weet deze branche als sinds januari van dit jaar dat ze haar businessmodel door overheidsbesluiten drastisch moesten wijzigen en uiteindelijk kwam er recentelijk voor deze branche ook een corona veto. En wat doet dit kabinet? Bam, zij maakt acuut 40 miljoen vrij voor compensatie voor de “reguliere kosten voor omzet en personeel, maar ook voor extra kosten voor opslag en transport”. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelde in augustus 482 miljoen euro extra beschikbaar voor de noodlijdende cultuursector. Dat steunpakket volgde op de eerdere 300 miljoen euro die in maart voor de theaters, bioscopen en musea was uitgetrokken om de klappen van de coronacrisis op te vangen. De horeca krijgt een eenmalige subsidie op aangelegde en onbruikbare voorraad. Wellicht een druppel op een gloeiende plaat, maar het is wel een branche specifieke steunmaatregel. Het zijn branchespecieke compensaties om bijna jaloers op te worden. Het is uiteraard zeer gegund maar waar blijft de concrete branchecompensatie voor de evenementensector die onverwacht de een op andere dag haar gehele businessmodel moest aanpassen met alle desastreuse gevolgen van dien? Een branche die goed is voor 7.35 miljard omzet en een banenmotor is voor 100.000 banen. Sterk gebundelde evenementenbrancheverenigingen maken zich vanaf dag 1 al hard voor extra steun van de regering. Talloze gesprekken zijn gevoerd op vele ministeries. Er zijn algemene steunpakketten van kracht, maar de vele, vele zzp-ers die in deze branche vertegenwoordigd zijn vangen helaas achter het net. Het water staat menigeen tot aan de lippen. De overheid heeft voor 800 evenementenondernemers € 11 miljoen gereserveerd. Op een paar mensen in Den Haag na, weet niemand wie die 800 ondernemers zijn. Natuurlijk mag ik die 11 miljoen niet bekritiseren, maar gelet op de andere branche steunen begrijp ik de verhoudingen niet. Het dekt verre van de ontelbare verliezen die aan de orde van iedere dag zijn. Ik weet dat Rutte geen Sinterklaas is, maar voorlopig blijft de mooie evenementenbranche helaas in de piepzak zitten.